Landelijk Congres Bodemtoezicht- en handhaving 2019

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10:00 tot
Aanmelddatum
Locatie
Politieacademie, Arnhemseweg 348 te Apeldoorn
Doelgroep

Medewerkers toezicht en handhaving bodem, vergunningverleners, bestuurders, portefeuillehouders, directies en beleidsmedewerkers van Omgevingsdiensten, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Politie, Openbaar ministerie, ILT en Inspectie SZW.

Omschrijving

Adequaat toezicht en handhaving van bodemregelgeving kan niet zonder ketentoezicht, dus samenwerking! Het is van belang dat toezichthouders en handhavers in de gelegenheid worden gesteld om nieuwe kennis op te doen, informatie uit te wisselen en kennis met elkaar te maken.

Kosten

Kosteloos

Meer informatie
Aanmelden