Wat is de geldigheidsduur van een (water)bodemonderzoek?

Gepubliceerd 17 oktober 2016

Hergebruik van bestaande bodemonderzoeksgegevens komt steeds sterker in de belangstelling te staan. Logisch want het scheelt dubbel onderzoek en dus kosten. De (on-)mogelijkheden van gegevenshergebruik worden onderzocht bij de ontwikkelingen rond de Omgevingswet, de Basisregistratie Ondergrond (BRO), BIDON en de herzieningen van NEN-normen 5717 en 5725.

In al deze trajecten onderstreept men de voordelen van gegevenshergebruik, maar wil men wel vaststellen dat dit op verantwoorde wijze gebeurt. Eén van de terugkerende vragen is wat de geldigheidsduur van bodemonderzoeksgegevens is.

Geldigheidsduur

In onze sector wordt door veel mensen aangenomen dat de maximale geldigheidsduur 5 jaar is en onder bijzondere omstandigheden (dynamiek van het bodem-watersysteem) korter (bijvoorbeeld maximaal 2 jaar). Maar waar is dat op gebaseerd en zijn die termijnen wel reëel?

Om dit soort discussies goed te kunnen voeren heeft Bodem+ een opdracht gegeven aan MWH. MWH onderzoekt op dit moment de feiten rond de geldigheidsduur: wat is er vastgelegd, waar zijn termijnen op gebaseerd en hoe worden termijnen in de praktijk gehanteerd?

Bijeenkomsten

MWH houdt enkele interviews en organiseert een aantal groepsgesprekken. Gespreksrondes en discussiebijeenkomst zijn gepland op dinsdag 18 en donderdag 27 oktober. Denkt u een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan deze discussie dan kunt u contact opnemen met Rik de Visser (telefoon 06 53 63 19 69) of Peter van Mullekom (telefoon 06 22 74 90 82).