Ondersteuning tooling SIKB0101 versie 10 verlengd

Gepubliceerd 9 november 2016

Het SIKB heeft, gesteund door softwareleveranciers, -gebruikers en Bodem+, in 2012 de SIKB0101 uitwisselstandaard grondig vernieuwd, om aan te sluiten op nieuwe ontwikkelingen in het informatiebeheer en toekomstbestendigheid te garanderen. Door Bodem+ zijn enkele programma’s, zoals de GUID-service, ter beschikking gesteld om de overgang van de oude naar vernieuwde versie van de standaard te faciliteren. De ondersteuningstermijn voor die programma’s wordt verlengd tot 1-1-2018. Ook de ondersteuning van de oude versie van SIKB0101 voor applicaties zoals Bodemloket en de LIB-controletool wordt tot die datum in stand gehouden.

Door veel applicaties (zoals Bodemloket, BoToVa) wordt de nieuwste versie van SIKB0101 al ondersteund. De ondersteuning op versie 10 van SIKB0101 in de applicaties van Bodem+ en de GUID-service zouden per 1-1-2017 beëindigd worden. Op verzoek van gebruikers van bodeminformatiesystemen, hebben we besloten de ondersteuning eenmalig met één jaar te verlengen. Dit geeft overheden, adviesbureaus en laboratoria tot uiterlijk 1-1-2018 de tijd om ook hun software up-to-date te maken óf over te stappen op een BIS dat de meest recente versie van SIKB0101 ondersteunt.

Met de vernieuwing sluit SIKB0101 volledig aan op de nationale standaard voor Geo-informatie (NEN3610) waardoor bodeminformatie gedeeld kan worden met andere ruimtelijke informatie. Tevens is de gegevensuitwisseling met de watersector op het gebied van veldmetingen en analyseresultaten geharmoniseerd. SIKB0101 sluit hiermee aan bij ontwikkelingen die plaatsvinden binnen BRO en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving).