BodemBreed 2016 – Verbinden over je eigen grenzen heen

Op 29 november 2016 vond BodemBreed plaats, het symposium voor professionals op het gebied van bodem en ondergrond. Uiteraard was ook het Uitvoeringsprogramma (UP) Convenant Bodem en Ondergrond hier goed vertegenwoordigd. Wat beweegt alle betrokkenen en wat is nodig om de volgende stap te zetten? Een kort verslag in woord en beeld.

‘De volgende stap’, daar is het tijd voor, bleek duidelijk tijdens het symposium. Er is door verschillende partijen jarenlang gezaaid en gebouwd, nu is het moment om over de eigen grenzen heen te kijken, te verbinden met andere disciplines en de volgende stap te zetten. Of, zoals Corné Nijburg, programmamanager UP Convenant Bodem en Ondergrond, het verwoordde: “Het verbinden van bodem en ondergrond met klimaatadaptatie en energietransitie vraagt om nieuw vakmanschap. De bodem- en RO-kanten moeten elkaar leren begrijpen, dezelfde taal gaan spreken.”

Stappenplan

Alle aanwezigen waren het erover eens dat bodem en ondergrond integraal onderdeel moeten worden van de omgevingsvisies. Gedurende de dag leek er voor de bodemprofessional een eenduidig stappenplan uit te rollen:

  1. Kennis verzamelen: wat heeft onze bodem te bieden?
  2. Over je eigen grenzen heen: welke disciplines raken aan dit thema?
  3. Verbinden: samen met relevante partijen om tafel
  4. De volgende stap zetten: bodem en ondergrond als integraal onderdeel van de omgevingsvisie.

Nieuwe generatie studenten

Wat is daarbij de rol van onderwijs? Geert Roovers is lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion Hogeschool: “Wij hopen dat binnen het convenant praktijkgerichte kennisvragen boven tafel komen. Er staat een hele nieuwe generatie bodemprofessionals te trappelen om met die vragen aan de slag te gaan.” Fransje Hooimeijer, Assistant Professor Environmental Technology and Design bij TU Delft, voegt daaraan toe: “Om slimme toepassingen in de praktijk te brengen zouden we graag met het UP een onderzoeksprogramma opzetten waarbinnen we verschillende domeinen met elkaar verbinden.”

Rol Uitvoeringsprogramma

Alle neuzen staan dezelfde kant op en ook over de rol van het UP blijkt consensus te zijn: het verbinden van verschillende disciplines via workshops, masterclasses en bijeenkomsten. Henri Schouten, directeur stichting Bodembeheer Nederland, ziet daarnaast graag dat het UP bedrijven helpt bij hun saneringsopgave. “Maar ook hoop ik dat het UP de nazorg coördineert en een rol neemt in de verdere uitvoer van de bedrijvenregeling.” Sjoerd Sibbing, trekker omgevingsvisie provincie Noord-Brabant, heeft vooral behoefte aan een gezamenlijke taal en een gedragen feitenbasis. “Dat draagt bij aan meer begrip voor elkaar, en dat is essentieel om samen de volgende stap te zetten.”

We kijken terug op een geslaagde editie van BodemBreed!