Bodemverontreiniging in de EU in beeld

Gepubliceerd 27 september 2018

Het Europese Joint Research Centre (JRC) heeft de stand van zaken in de aanpak van locale bodemverontreiniging in de Europese lidstaten in beeld gebracht. Het rapport is nu beschikbaar.

Het JRC heeft op basis van verschillende rapportages en inventarisaties, waaraan 17 lidstaten hebben meegewerkt, de status van de locale bodemverontreiniging in beeld gebracht. Er is onder andere gekeken naar de wijze waarop landen lokale verontreiniging in beeld hebben gebracht, hoever ze daarmee zijn, hoe ze rapporteren en hoeveel sites ze hebben gesaneerd. In overzichtelijke kaarten is de voortgang tussen de verschillende landen goed te zien. Het rapport Status of local soil contamination in Europe is te downloaden op de website van de EC.