Duurzame ontwikkelingsdoelen realiseren doe je met bodem en land

Zowel nationaal als internationaal wordt onderkend dat een gezond bodem- en watersysteem nodig is voor de vele maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Internationaal zijn deze vastgelegd in de zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs. Wageningen Environmental Research en Rijkswaterstaat hebben een publicatie in het tijdschrift LAND over de bodemgerelateerde SDGs.

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. Eén van deze doelen is het tegengaan en herstel van gedegradeerd land en bodem. Een gezond bodem- en watersysteem is immers essentieel voor het bereiken van de andere doelen. Niet iedereen is zich van deze relatie bewust.

Ervaringen

Om deze relaties uit te dragen is een aantal workshops gehouden en is een dialoog gestart. In workshops tijdens de Wageningen Soil Conference 2017 en de TerraenVision conferentie 2018 is besproken hoe degradatie van bodem en land is tegen te gaan en herstel is in te zetten.

De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking startten in 2017 samen met het Initiatief Bewust Bodemgebruik een dialoog onder de titel “een robuuste bodem onder de SDGs”. De ervaringen uit de workshops en de dialoog zijn nu uitgewerkt in een artikel onder de titel Soil-Related Sustainable Development Goals: Four Concepts to Make Land Degradation Neutrality and Restoration Work. Dit artikel gaat in op bodemdegradatie zelf, de noodzakelijke paradigma shift, toont de relatie van bodem en land met de andere maatschappelijke opgaven en beschrijft enkele concepten met praktijkvoorbeelden om te komen tot herstel van bodems en een balans in gebruik en beheer.

Samenbrengen en verbinden

De uitdaging waar we voor staan is het samenbrengen en verbinden van onze beleidswensen en -instrumenten met de kennis en data over (de grenzen van) het bodem- en watersysteem. In het artikel verkennen we de mogelijkheden en belemmeringen en onderstrepen we de noodzaak van een holistische en integrale benadering. We denken dat deze inzichten helpen bij de bewustwording over het belang van het bodem- en watersysteem bij de transities waar we in Nederland aan werken. Tegelijkertijd is dit artikel een voedingsbodem voor de internationale discussies die op dit moment plaatsvinden.

We roepen de lezers op om in de eigen organisatie deze relaties te bespreken en handelingsperspectieven met ons te delen.