Herziene CROW-publicatie 400 en rekentool beschikbaar

CROW bracht in januari 2018 een herdruk uit van de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. De herdruk was noodzakelijk om een aantal onvolkomenheden te herstellen en passages te verduidelijken. Daarnaast actualiseerde CROW de rekentool waardoor de tool beter aansluit bij publicatie 400.

De CROW-publicatie 400 presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk van grondroerende activiteiten. De richtlijn is een herziening en samenvoeging van de huidige publicaties ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (CROW 132) en ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (CROW 307).

Aangepaste uitgave

De herdruk van CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ is te bestellen in de CROW-webshop. De afnemers en gebruikers, die al de nieuwe publicatie hebben aangeschaft ontvangen van CROW medio januari een gratis herdruk van de publicatie. De aangepaste online uitgave is te vinden in de CROW Online Kennismodule  Werken in en met verontreinigde bodem.

Lees verder op de website van het CROW.