Voortgang implementatie Basisregistratie Ondergrond

Minister Ollongren informeerde op 12 oktober 2018 de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Bij het starten van het implementatieprogramma BRO is een meerjarig investeringsbedrag van €52,325 mln. voor de periode 2016-2021 gereserveerd. Er is toegezegd de Kamer elk jaar te informeren over de implementatie van de BRO.

Enkele highlights:

Basisregistratie Ondergrond ondersteunt andere basisregistraties.

Meer informatie vindt u op www.basisregistratieondergrond.nl.