Wegwijzers grondwater

Binnen de grote maatschappelijke opgaven is het bodem- en watersysteem een belangrijke factor: de opgaven voor energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheid en gezondheid, wonen en bereikbaarheid hebben allen een relatie met het bodem- en watersysteem. Het is dan ook noodzakelijk dat kennis van het bodem- en watersysteem wordt betrokken bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie. Hierin leggen gemeenten en provincies een visie op de ontwikkeling van de leefomgeving vast.

Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond heeft een brochure opgesteld met een stappenplan voor (grond)waterdeskundigen. Dit als vervolg op de factsheet ‘Grondwater in de omgevingsvisie’. De brochure ‘Wegwijzers grondwater’ helpt (grond)waterdeskundigen bij het nemen van de stappen die zij kunnen zetten om hun kennis over het (grond)watersysteem, en de opgaven daarvoor, te verbinden met de visievorming voor gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies. De wegwijzers helpen om koers te zetten bij de vragen waar (grond)waterdeskundigen van gemeenten, provincies en waterschappen momenteel voor staan:

1.    Hoe ga je te werk om de ambities vanuit (grond)waterperspectief voor de omgevingsvisie te      bepalen?

2.    Hoe zorg je dat de ambities vanuit (grond)water landen in de omgevingsvisie en planontwikkeling?

Praktijkvoorbeelden

De wegwijzers zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, opgedaan bij het ontwikkelen van input vanuit (grond)water voor omgevingsvisies. Zo wordt er gekeken naar voorbeelden uit de praktijk van onder meer Limburg (Bouwstenen voor water en klimaat van de Limburgse Waterpartners), Zeeland, Overijssel, Ede en Leiden en omstreken. Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden worden tips gegeven en wordt beschreven in welke fase van het proces de overheden zich bevinden. Het idee is dat andere gemeenten, provincies en waterschappen hier hun voordeel mee doen in hun eigen praktijk.

Het UP zal een aantal voorbeelden in 2019 blijven volgen. Volg ons dus volgend jaar ook voor de laatste ontwikkelingen!


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond

download de brochure