Beantwoording vragen Eerste Kamer over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit PFAS

Gepubliceerd 27 november 2019

Minister Van Veldhoven antwoordde op 26 november 2019 op de vragen van de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit.

Het ontwerpbesluit staat in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS. Download de beantwoording van de vragen via de website Rijksoverheid.nl.