EmConSoil buigt zich internationaal over 'emerging contaminants'

Gepubliceerd 18 juli 2019

Het Vlaamse OVAM heeft een internationaal netwerk opgericht om samen nieuwe verontreinigingen te lijf te gaan met kennisontwikkeling en het uitwisselen van expertise en ervaringen.

Opkomende stoffen niet alleen in Nederland een uitdaging

Niet alleen Nederland is op zoek naar oplossingen voor opkomende stoffen of emerging contaminants. Alle landen om ons heen worstelen met deze stoffen, vaak met grote humane en milieu-impact, die overal in de bodem en het grondwater zijn terug te vinden. Welke normen moeten we stellen, hoe gaan we hiermee om, hoe gevaarlijk zijn ze echt? Al deze vragen kan je delen in het nieuwe netwerk EmConSoil.

Vlaanderen en Nederland

Vlaanderen en Nederland hebben in 2017 samen een inventarisatie uitgevoerd onder Europese partners om inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek en de beschikbare kennis en bestaand beleid over opkomende stoffen. Opkomende stoffen, zo bleek, zijn een internationale uitdaging. De Vlamingen hebben daarom een workshop “Emerging policy challenges on New SOil contaminants (Ensor)”georganiseerd met als doel beter inzicht te krijgen in de knelpunten en behoefte aan kennis en beleid.

Een nieuw netwerk

Resultaat van Ensor is het nieuwe netwerk EmConSoil. Ben je bezig met opkomende stoffen, sluit je dan aan. Leer van anderen en laat anderen profiteren van jouw kennis. Zoals OVAM zegt, Samen maken we de morgen mooier. Geef je op en het is nog gratis ook!