PFAS in de bodem vraagt om actie van decentrale overheden

Gepubliceerd 8 oktober 2019

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden PFAS in de bodem en waterbodem aangetroffen. Op verschillende plekken zijn hierdoor ontgravingen en baggerwerken stil komen te liggen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom een tijdelijk handelingskader gepubliceerd hoe om te gaan met deze schadelijke stoffen. Op basis van lopende onderzoeken wordt een definitief handelingskader in de loop van 2020 verwacht. Decentrale overheden kunnen nu al in actie komen: zij kunnen hun vergunningen checken op PFAS en hun bodemkwaliteitskaarten up-to-date maken. Dat geeft inzicht in de omvang van het probleem en voorkomt verdere stagnatie.

Lees verder op: InfoMil-perspectief 33.