SDG Action Day 2019: Connecting Generations met een vleugje duurzaam landgebruik

Gepubliceerd 8 oktober 2019

SDG Action Day 2019 stond in het kader van Connecting Generations. Er waren dan ook veel jongeren aanwezig op 25 september in het SDG-House in Amsterdam, waar het met 500 deelnemers volle bak was. Ook in de sessie die Rijkswaterstaat organiseerde waren jongeren die wilden weten of er genoeg Nederland is voor onze transities.

Connecting Generations

Op 25 september, SDG Action Day, was het KIT/SDG-house in Amsterdam uitverkocht. Op het podium was er veel plaats voor jongeren en dat past helemaal bij de ontwikkelingen om ons heen waarbij jongeren willen dat we op een andere en duurzame wijze onze samenleving inrichten. Daarmee hebben discussies gelijk een extra dimensie: een frisse blik, nieuwsgierigheid, energie en een roep om verandering. Dat leidde tot mooie gesprekken en vragen in de sessies en op het podium. Neem winnaar van de moonshot pitch, Lisa Vergeer met haar plan Ecomove, waarin ze voorstelt om bossen te verplaatsen naar de juiste klimaatzones: onze Veluwe naar Zweden en de bossen rond Toulouse naar ons.

Is er genoeg NL voor onze transities?

Samen met Saskia Visser van WUR en Kien van Hövell van landgoed Grootstal, organiseerden Co Molenaar en Margot de Cleen van Rijkswaterstaat een sessie over bovenstaande vraag. Vanuit beleid, wetenschap en de praktijk werd ingezoomd op de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat en de lopende transities. Welke claims worden er gelegd op het natuurlijk systeem, wat betekent dit voor het ruimtegebruik en land? Is er voldoende voor alle opgaven of moet het anders en hoe zou dat anders eruit kunnen zien? Welke kennis heb je dan nodig en hoe en wanneer zet je die dan in?

Heel veel vragen, maar daarnaast de ervaringen op een landgoed, een klein Nederlandje dat vele opgaven in zich verenigt. Daar is te zien dat het heel goed mogelijk is om meerdere opgaven te combineren: landbouw- en bosproductie, biodiversiteit, CO2-vastlegging, behoud cultureel erfgoed, onderwijs, recreatie en gezondheid. Dat vraagt wel om een integrale, holistische benadering, een andere benadering van het begrip waarde en ook om keuzes. Dan is veel is mogelijk, maar soms niet alles.

Wat betekent dat voor de vraag die aan het begin werd gesteld? Er is genoeg Nederland, maar dat vraagt wel om een andere wijze van waardering, inrichten en afwegen.

Voor meer informatie zie de presentaties en de key messages: