Kamerbrief schriftelijke vragen over granuliet

Gepubliceerd 6 april 2020

Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) stuurde op 31 maart 2020 mede namens Minister van Nieuwenhoven (Infrastructuur en Waterstaat) een brief naar de Tweede Kamer over granuliet. In deze brief gaat zij nader in op een aantal onderwerpen dat aan de orde kwam tijdens het Rondetafelgesprek over granuliet in de Tweede Kamer op 9 maart jongstleden en tijdens het VAO Leefomgeving op 10 maart jongstleden.

Onafhankelijk onderzoek

Ook kondigt de Minister een onafhankelijk onderzoek aan in overleg met de gemeente West Maas en Waal en de provincie Gelderland, waarbij een review wordt uitgevoerd naar de milieukwaliteit van granuliet. Voormalig Deltacommissaris de heer Wim Kuijken zal dit onderzoek op zich nemen, ondersteund door een secretaris vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en op zijn verzoek door een onafhankelijke technisch deskundige. Naar verwachting is het onderzoek begin juli afgerond.