Rijkswaterstaat koppositie sonderingen in de BRO

Gepubliceerd 1 juli 2020

Rijkswaterstaat is momenteel koploper met het aanleveren van sonderingen in de BRO. De sonderingen zijn afkomstig van grote projecten als aanleg en verbreding van wegen met vaak ingewikkelde bouwwerken als flyovers, onderhoud van vaarwegen en realisatie van windmolenparken. Interessante projecten die mede dankzij een groot aantal sonderingen goed werden voorbereid.

Rijkswaterstaat werkt aan projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit zijn grootschalige trajecten die vaak tijdens de onderzoekfase in voortrajecten en tijdens de realisatiefase geotechnische informatie gebruiken om te berekenen hoe de uitvoering moet plaatsvinden. De ondergrond speelt hierbij een belangrijke rol. In de BRO zijn steeds meer sonderingen van deze projecten zichtbaar.

BRO bewandelbare route

Bij Rijkswaterstaat wordt al vanaf het begin meegewerkt aan de BRO. Momenteel zorgen de contractmanagers en technisch managers dat de sonderings- en grondwatermonitoringsgegevens in de BRO worden opgenomen. Het is geen dagelijkse routine voor de meesten, maar inmiddels wel een bekende weg voor veel medewerkers.

Sonderingen Zuidelijke Ringweg Groningen

Zo werden van het project Aanpak Ring Zuid, de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg Groningen, alle 1055 sonderingen naar de BRO gebracht. Daar zorgde de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (een samenwerking tussen Gemeente Groningen, Provincie Groningen en Rijkswaterstaat) voor samen met de aannemerscombinatie Combinatie Herepoort (CHP). Daarmee is dit project tot nu toe koploper in het aantal aangeleverde sonderingen.

Werk aan Zuidelijke Ringweg Groningen

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt grootschalig aangepakt, omdat deze belangrijkste toegangspoort van de stad dreigt dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. De ombouw van de zuidelijke ringweg verbetert de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project in 2024 klaar is.

Marc Sijl, plaatsvervangend contractmanager voor de Zuidelijke Ringweg Groningen bij ARZ vertelt: “De ombouw van de zuidelijke ringweg is verdeeld over verschillende tracés zo wordt bijvoorbeeld het huidige Julianaplein ongelijkvloers gemaakt en komt de N7 tussen het Julianaplein en het Europaplein verdiept te liggen, waarbij er op de deksels van de verdiepte ligging een compleet nieuw zuiderplantsoen wordt gerealiseerd. Naast de vele technische uitdagingen zijn ook de raakvlakken met omgeving enorm bepalend voor het succes van ons project.”

Voor het aanleveren van de ruim 1000 sonderingen aan de BRO werkte ARZ en CHP samen met het BRO Implementatieteam. Marc Sijl: “Onze ervaring met aanleveren van de sonderingen via het Bronhouderportaal is positief. Het verzamelen van de gegevens kostte eigenlijk de meeste inspanning, maar dat is uiteindelijk goed gelukt. Met name de samenwerking met het implementatieteam heeft ons project erg geholpen. Door de pragmatische oplossingen en een proactieve houding van dit implementatieteam is het ons gelukt om samen met onze opdrachtnemer CHP binnen relatief korte tijd een groot deel van de al uitgevoerde sonderingen te plaatsen binnen het Bronhouderportaal.”

Sonderingen verbetering Hoofdvaarweg  Lemmer-Delfzijl

Versteviging rechteroever van het Van Starkenborghkanaal, onderdeel van het project Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Tussen Lemmer en Delfzijl loopt de Hoofdvaarweg, die bestaat uit 3 kanalen het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal. Deze Hoofdvaarweg ontsluit Groningen en Fryslân voor de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland met de belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam. Hier voert Rijkswaterstaat de komende jaren diverse projecten uit. Sven Overbeek, adviseur Waterbouwkunde bij Rijkswaterstaat, vertelt: Pas geleden zijn op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl enkele oeverconstructies vervangen. De bodemgegevens van dit project zijn inmiddels overgedragen aan BRO. Op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voeren we de komende jaren nog tal van andere projecten uit, zoals het vervangen van meerdere bruggen en de renovatie van het kanaal. Hierbij zullen ondergrondgegevens een belangrijke rol spelen.”

Sonderingen voor Windmolenpark Maasvlakte II

Rijkswaterstaat en Eneco tekenden op 25 maart 2020 een overeenkomst om een windpark op de zeewering van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam te bouwen en exploiteren. Dit is het eerste grote windpark op land waar geen subsidie voor aangevraagd wordt. Eneco bouwt de windmolens op de grond van het Rijk.

Locatie voor het Windpark Maasvlakte II

Teun Lamers is manager Conditionering en Vergunningen Windpark Maasvlakte II bij Rijkswaterstaat. Hij werkte met zijn team de afgelopen twee jaar aan het in gebruik geven van de zeewering van de Maasvlakte II voor een windpark. “Mijn werk richtte zich met name op het voorbereiden van de locatie op de opdrachtnemer. Dit doet Rijkswaterstaat al langer op zee, maar dit is het eerste project op land waarvoor we een aanbesteding hebben gedaan. Een van de zaken die we in de voorbereiding op de aanbesteding hebben opgepakt is onderzoek naar de veilige plaatsing van de windturbines in de dijk en op het strand van de Tweede Maasvlakte. Ook onderzochten we de fysische en chemische bodemgesteldheid, vanwege PFAS en het bodemprofiel voor de plaatsing van de funderingen. Met de uitgevoerde sonderingen hebben de partijen die het windpark wilden bouwen hun aanbieding vorm kunnen geven. Het Rijk gaat in de komende jaren meer tenders voor wind op land en zee uitvoeren. In beide gevallen zullen sonderingen nodig zijn om inzicht te bieden in de technische mogelijkheden op een locatie.”

MIRT-sonderingen in de BRO

Wat kwam er via MIRT-projecten van Rijkswaterstaat in de BRO de afgelopen 3 maanden? Een greep uit de projecten:

Sonderingen uit MIRT-projecten
Project Aantal sonderingen
MIRT 547 Zuidelijke Ringweg Groningen 1055
MIRT 460 A27/A1 Utrecht Noord en knooppunt Eemnes 464
MIRT 461 A27/A12 Ring Utrecht 379
MIRT 373 A27 Houten-Hooipolder 377
MIRT 402 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA A6) 339
MIRT 507 A1 Azelo-Apeldoorn 228
MIRT 391 A16 Rotterdam de Groene Boog 188
MIRT 103 Vaarweg Lemmer-Delfzijl 55
Windmolenpark Maasvlakte II 11

Vanaf februari 2020 komt de vaart er goed in en neemt het aantal projecten in de BRO ook toe bij Rijkswaterstaat. Dat gaat ook over projecten die nu gerealiseerd worden en waar vóór 2018 sonderingsgegevens zijn verzameld. Het programma BRO ziet graag nog meer sonderingen tegemoet, want hoe meer gegevens in de BRO, hoe zinvoller het wordt om de gegevens te gebruiken. (bron: basisregistratieondergrond.nl)