Aan de slag met grondwatermonitoring in de Basisregistratie Ondergrond

Gepubliceerd 21 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen alle bronhouders aan de slag met nieuwe registratieobjecten voor grondwatermonitoring. Er geldt hiervoor een overgangsperiode tot 1 juli 2021. Dan volgen ook de objecten van bodemkundig, geotechnisch en geologisch onderzoek, die een overgangsperiode hebben tot eind 2021.

Tranche 3 omvat grondwatermonitoringobjecten, bodemkundige analyses en objecten van geotechnisch en geologisch onderzoek. Voor deze objecten geldt een aanleverplicht voor gemeenten, provincies, waterschappen en een aantal ministeries.

Bron: op www.basisregistratieondergrond.nl  leest u het gehele artikel.

logo_doorzichtig_br