Het succes van tien jaar samenwerken

Gepubliceerd 9 oktober 2020

Op 25 november sluiten we het convenant Bodem en Ondergrond 2015-2020 af met het festival Follow UP ‘Samenwerking geeft veerkracht aan de bodem’. We presenteren de belangrijkste producten, vieren tien jaar lang samen werken aan bodem en ondergrond en kijken vooruit naar het vervolg. Een aantal van deze producten zijn in een digitaal magazine gebundeld. Half december wordt een tweede en laatste magazine gepubliceerd.

Het UP is klaar, maar de betrokken partijen werken samen verder aan een duurzaam gebruik en beheer van bodem en ondergrond.

De convenantspartijen hebben gezamenlijk de afgelopen tien jaar veel bereikt. De bevoegde overheden hebben bijna 1300 spoedlocaties aangepakt. De afgelopen jaren heeft de sector op nationaal en regionale schaal een aantal complexe bodemkwaliteitsopgaven (zoals ‘diffuus lood’ en ‘PFAS/ZZS’) gezamenlijk aangepakt en manieren gevonden om die opgaven op een maatschappelijk verantwoorde wijze op te pakken. Hoe? Door elkaar te blijven opzoeken en samen te werken aan oplossingen, ook wanneer het spannend wordt en belangen niet altijd op één lijn liggen. We hebben 80 kennisprojecten financieel mogelijk gemaakt, er zijn meer dan 300 producten ontwikkeld ter ondersteuning van de decentrale overheden en we hebben ruim 30 (regionale) netwerken ondersteund.

Het eerste digitale magazine van het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond is een verzameling van een aantal projecten welke de afgelopen convenants periode zijn uitgevoerd. Half december komt een laatste e-magazine uit waarin we onder andere terugkijken op het Follow UP Festival. Maar ook in dit e-magazine aandacht voor de projecten, terugkijken op 10 jaar Convenant Bodem en Ondergrond en vooruitkijken.