Jaarverslag Informatiepunt WVL over 2020

Gepubliceerd 25 februari 2021

Binnen het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) werken verschillende helpdesks samen en geven uitleg over milieuregelgeving en daarbij horende applicaties. In 2020 zijn bijna 25.000 vragen gesteld en zijn de verschillende websites 9,6 miljoen maal bezocht. Onze klanten waarderen ons met een 7,4 als gemiddeld cijfer. Dat en nog veel meer staat vermeld in het jaarverslag van het Informatiepunt WVL over 2020 (pdf, 1.3 MB).

Minder vragen dan in 2019: wel meer vragen over de Omgevingswet

Het aantal in 2020 gestelde vragen was iets lager dan in 2019 (-7%). De daling is grotendeels veroorzaakt door een flinke afname van het aantal vragen tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. Tijdens deze periode was het informatiepunt tijdelijk niet telefonisch bereikbaar. Bij de meeste onderwerpen was sprake van een daling of stabilisatie van het aantal vragen. Over de Omgevingswet zijn juist meer vragen gesteld. Het aantal vragen verdubbelde tot bijna 3.200 vragen in 2020, ondanks het uitstel van de inwerkingtreding van de wet. De verwachting is dat het aantal vragen over de Omgevingswet verder zal toenemen in 2021.

Vraagafhandeling: verdeling vragen per onderwerp, 24.897 vragen in 2020

Circa 70% van de vragen is digitaal (via de contactformulieren of e-mail) gesteld en 25% telefonisch. Het restant is binnengekomen via andere loketten (bijvoorbeeld Antwoord voor Bedrijven) en publieksvoorlichting (0800-8002 en rijksoverheid.nl).

In 2019 was in de media en in de politiek veel aandacht voor stikstof (PAS) en PFAS. In 2020 domineerde het Corona-virus het nieuws. Ook aan het Informatieput WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) zijn corona-gerelateerde vragen gesteld, vooral over corona-afval en in mindere mate over afval- en oppervlaktewater. Andere actuele onderwerpen waarover vragen zijn gesteld, zijn het vuurwerkverbod (externe veiligheid), zwerfafval, plastic en de verlaging van de snelheid op de snelwegen. Over de Omgevingswet zijn de meeste vragen gesteld over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Websitebezoek: steeds meer interesse in de Omgevingswet

De verschillende thematische websites over de onderwerpen waarover het Informatiepunt vragen afhandelt, zijn in 2020 bijna 9,6 miljoen pagina’s bekeken. Dit is een stijging van 1,1 miljoen ten opzichte van 2019. Vooral het aantal paginaweergaven van aandeslagmetdeomgevingswet.nl is toegenomen.

Website: trend per paginaweergaven per website, 9.643.159 paginaweergaven in 2020

Helpdesk Bodem+

In 2020 zijn er 3.116 vragen over bodem gesteld (-18% ten opzichte van 2019). Belangrijkste oorzaak van de daling is een afnemend aantal vragen over PFAS. Deze daling komt doordat de problemen rond het hergebruik van grond en baggerspecie uit de 2e helft van 2019 grotendeels zijn weggenomen. Over het meldpunt bodemkwaliteit zijn in 2020 iets meer vragen gesteld (+12%) door extra vragen in het najaar na een nieuwe release. In 2020 zijn 145 vragen over bodem en de Omgevingswet gesteld.

Op de website bodemplus.nl zijn in 2020 meer dan 1 miljoen pagina’s bezocht. Het meest bezochte onderdeel is het zoekmenu erkende instellingen. De meest gebruikte zoekterm op de website was net zoals het jaar ervoor ‘pfas’. Een nieuw toegevoegde functionaliteit aan de website is de Bibliotheek met daarin veel publicaties en instrumenten.

In het klanttevredenheidsonderzoek geven onze klanten ons een gemiddeld cijfer van 7,8 (+0,1 ten opzichte van 2019). Zij waarderen kwaliteit van beantwoording, de afhandeltermijn en de deskundigheid van de medewerkers. Lees meer in het jaarverslag van de helpdesk Bodem+ over 2020 (pdf, 494 kB).

Ontwikkeling aantal bodemvragen

Wat is het Informatiepunt WVL?

Het Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving) is de centrale ingang waar professionals terecht kunnen met hun inhoudelijke vragen over de werkvelden van het organisatieonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat.

Zoektermen website