Kamerbrief voortgang Basisregistratie Ondergrond met voorstel opname gegevens over bodemverontreiniging

Gepubliceerd 14 juni 2021

Minister Ollongren (BZK) meldt op 10 juni 2021 de voortgang en de relevante ontwikkelingen van de Basisregistratie Ondergrond in 2020. Ook doet zij een voorstel om informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen. (bron: www.rijksoverheid.nl)

Download

Kamerbrief voortgang Basisregistratie Ondergrond met voorstel opname gegevens over bodemverontreiniging