Bodemgezondheid – de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen

Gepubliceerd 22 augustus 2022

Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode

01 Augustus 2022 - 24 Oktober 2022  (middernacht, plaatselijke tijd Brussel)

De Commissie is voornemens zowel het bredere publiek als belanghebbenden met meer inhoudelijke kennis te raadplegen. Hierbij gaat het onder meer om:

  • nationale, regionale en lokale autoriteiten (bv. op het gebied van milieu, klimaat, ruimtelijke ordening, gezondheid, vervoer en mobiliteit, economische zaken en landbouw);
  • Europese, internationale en multilaterale organisaties;
  • relevante marktdeelnemers (grondeigenaren en gebruikers, milieuadviseurs, industrie, landbouwers, bosbouwers enz.);
  • aanverwante belangenverenigingen, sociale partners, consumenten- en jongerenorganisaties, ngo’s, het maatschappelijk middenveld, onderzoeks- en academische instellingen, denktanks en het publiek in de EU.

Waarom wij u raadplegen

De Commissie wil ervoor zorgen dat het algemene publieke belang in de hele EU in de effectbeoordeling en in het voorstel voor een bodemgezondheidswet goed tot uiting komt door feedback, ideeën, informatie en adviezen te verzamelen, waaronder beleidsnota’s, studies, gegevens over de oorzaken en de omvang van het probleem, kosten en effecten, beleidsdoelstellingen en beleidsopties.

europese commissie

Vragenlijst beantwoorden

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Kunt u de onlinevragenlijst niet invullen, dan kunt u ons mailen op onderstaand adres.

Vragenlijsten zijn soms in enkele en soms in alle officiële EU-talen beschikbaar. U mag echter altijd in elke officiële EU-taal reageren.

Omwille van de transparantie vragen we organisaties en bedrijven die aan een openbare raadpleging willen deelnemen, om zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU.

Om uw mening te geven, moet u een account aanmaken of inloggen met een account op sociale media.

Bron: https://ec.europa.eu