Druk bezochte Noord-Nederlandse Bodemdag

Gepubliceerd 5 december 2022

Donderdag 10 november 2022 vond na twee jaar weer de Noord-Nederlandse Bodemdag plaats. Het centrale thema van deze dag was ‘Verbinding’. Deze verbinding is nodig om toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond.

nederlandse bodemdag

Ruim 250 professionals, werkzaam in het brede bodem- c.q. omgevingsveld namen deel aan de dag. Met een inhoudelijk divers programma, bestaande uit lezingen en workshops, was er voor iedere deelnemer de mogelijkheid om te ontmoeten, kennis te delen en te leren van elkaar.

Na de opening door de gedeputeerde van de Provincie Drenthe Tjisse Stelpstra, was het keynote-spreker Jan Rotmans die onomwonden en in klare taal de urgentie van verandering onderstreepte en daarbij de noodzaak van échte samenwerking. Samenwerking die vervolgens weer de basis vormde voor de presentatie ‘Regionale schakels bodem’ van Marco Vergeer over het nut en de noodzaak van regionale kennisnetwerken. Tijdens het middagdeel van het programma kwamen diverse onderwerpen aan bod. Van drugsafval tot de omgevingswet en van rubber korrels tot de verbindende rol van erfgoed.

De organisatie van de Noord-Nederlandse Bodemdag bestond uit:
Provincie Groningen, Provinsje Fryslân, Provincie Drenthe, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Groningen, Gemeente Emmen, De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO), Omgevingsdienst Groningen (ODG), Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en Rijkswaterstaat Leefomgeving – Bodem+.

Ook in 2023 wordt er weer een Noord-Nederlandse Bodemdag georganiseerd.

Bron: Omgevingsdienst Groningen