Internetconsultatie wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Gepubliceerd 19 december 2022

Op 15 december 2022 is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (Rbrg) gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van de internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 26 januari 2023.

De doelen van deze wijzigingsregeling zijn de indexering van de in de Rbrg opgenomen tarieven en het opnemen van een dynamische verwijzing naar bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit voor de NEN 5707.