Invoering van de Omgevingswet uitgesteld

Gepubliceerd 17 oktober 2022

In het bestuurlijk overleg met minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is een voorstel gedaan voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum van 1 januari 2023. Hierbij is een periode van 6 maanden genoemd.

Het Koninklijk Besluit dat de eerder beoogde invoering per 1 januari 2023 regelt, trekt de minister in om vervolgens een nieuw besluit in procedure te brengen met als ingangsdatum 1 juli 2023.

Berichtgeving

De deelnemers aan het bestuurlijk overleg hebben op hun eigen kanalen bericht over dit uitstel. Lees deze berichten via onderstaande links:

Meer lezen

Lees daarvoor de Kamerbrief over het uitstel van de Omgevingswet met bijbehorende stukken op Rijksoverheid.nl.

Bron: www.iplo.nl