Kamerbrief PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT

Gepubliceerd 27 september 2022

Op 14 juli 2022 stuurde bewindspersoon Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer over de onderwerpen PFAS-aandachtlocaties, de BRL granuliet en de signaalrapportage ILT.

De afgelopen maanden is er samen met de koepels van medeoverheden een onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van PFAS-aandachtslocaties in Nederland. Met deze brief worden de uitkomsten van dit onderzoek aangeboden. Tevens schetst deze brief hoe omgegaan kan worden met locaties met PFAS-verontreinigingen en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Daarnaast brengt de brief de Tweede Kamer op de hoogte van de stand van zaken rond de aanwijzing van de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) voor granuliet. Tot slot biedt de staatssecretaris de signaalrapportage over de milieurisico’s van bodemas van de ILT aan de Tweede Kamer aan.

heijnen

V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bron: Tweedekamer.nl