Nieuw beste beschikbare technieken document voor bodembescherming (van NRB naar BB-CVM)

Gepubliceerd 5 december 2022

De NRB wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als Beste Beschikbare Technieken (BBT)-document ingetrokken. Voor het verlenen van vergunningen moet er wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen. Daarom is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

Dit nieuwe BBT-document genaamd “Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)” bevat alleen de BBT-maatregelen. De overige (achtergrond)informatie uit de NRB is aangepast naar de systematiek van de Omgevingswet.

Het BB-CVM en het document Achtergrondinformatie bij het BB-CVM zijn beschikbaar via www.iplo.nl.