Nieuw zand op Maasvlakte beschermt tegen Noordzee

Gepubliceerd 12 mei 2022

In mei en begin juni 2022 brengt Rijkswaterstaat nieuw zand aan op het strand van de Maasvlakte. Dit heet zandsuppletie. Met dit onderhoud is de kust van de Maasvlakte de komende jaren weer goed beschermd tegen de zee.

Zo'n 100 wedstrijdbaden vol

In totaal wordt ongeveer 165.000 m3 zand van de Noordzeebodem over een lengte van 1 km op het badstrand aangebracht. Dat is vergelijkbaar met zo’n 100 wedstrijdbaden gevuld met zand. Met het zand wordt de kust versterkt en blijft de kustlijn op zijn plaats. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken en gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Elke 2 jaar wordt het strand van de Maasvlakte onderhouden.

Noodzaak kustonderhoud

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Samen met de waterschappen onderhouden we de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houden we al meer dan 30 jaar de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Om de kust te onderhouden, gebruiken we jaarlijks gemiddeld 12 miljoen m3 zand. Dit is vergelijkbaar met 7 keer het stadion van Feyenoord, de Kuip, tot de rand toe gevuld met zand.