Toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie onder de Omgevingswet

Gepubliceerd 2 februari 2022

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat nu een redelijk compleet overzicht van de nieuwe regelgeving voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie onder de Omgevingswet. Naast de uitleg over de milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving, is nu ook informatie te vinden over de regels die ‘achterblijven’ in het Besluit bodemkwaliteit. Bekijk de navigatiepagina over hergebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie.

Van Bbk naar Bal én Bbk

Sinds 2008 zijn de regels voor kwalibo en het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit en de onderliggende regeling. Onder de Omgevingswet zijn deze regels gesplitst in regels die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan en regels die in het (gewijzigde) Besluit bodemkwaliteit (Bbk) blijven.

Bal: regels voor de toepasser met directe gevolgen voor de fysieke leefomgeving

De regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan in het Bal. Het zijn de regels die zich direct richten tot degene die de bouwstoffen, grond of baggerspecie toepast. Het gaat om regels voor de bescherming van de fysieke leefomgeving. De regels voor het toepassen van bouwstoffen en voor het toepassen van grond of baggerspecie staan in hoofdstuk 4 van het Bal.

Bbk: regels voor de 'keten' en ondersteunende activiteiten

Ondersteunende activiteiten (zonder directe invloed op de fysieke leefomgeving) staan in het gewijzigde Besluit bodemkwaliteit en de onderliggende (ontwerp) Regeling bodemkwaliteit 2021. Deze regels richten zich tot de producent, importeur, transporteur, handelaar van bouwstoffen. Oftewel activiteiten die in de 'keten' plaatsvinden. Ook de regels voor het afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit, de normen en toetsingsregels en de erkenningsregeling kwalibo zijn daar te vinden.

Overgangsrecht Besluit bodemkwaliteit

In het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet staat overgangsrecht voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Voor een aantal situaties blijft ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet het Bbk gelden (of een onderdeel daarvan). Voor sommige situaties geldt een gelijkstelling aan een bepaling uit de nieuwe regelgeving.