Wijziging Regeling bodemkwaliteit (wijzigingsblad bij BRL 5078 voor grout)

Gepubliceerd 27 september 2022

Op 26 september 2022 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijziging is een wijzigingsblad bij de BRL 5078 aangewezen. De wijziging treedt in werking op 1 oktober 2022.

De wijziging betreft een aanpassing van bijlage C van de Regeling. In bijlage C is de verwijzing naar BRL 5078 “Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten” aangevuld met een verwijzing naar een wijzigingsblad van 16 juli 2020. Via dit wijzigingsblad is de ‘diffusieproef’ toegevoegd als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen.