Basiskennissessie en inregeltest bodem en DSO

Gepubliceerd 25 september 2023

Onder de Omgevingswet gaat er voor de uitvoering van Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) wat veranderen. Die veranderingen zijn er ook voor bodem, zowel voor het werkproces als de inhoud. Speciaal voor omgevingsdiensten en gemeenten organiseert de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een basiskennissessie. Ook kunt uw organisatie deelnemen aan een zogenaamde inregeltest voor het ontvangen van aanvragen en meldingen via het DSO.

Basiskennissessie bodem: 4 en 26 oktober

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) organiseert basiskennissessies om gemeenten en omgevingsdiensten te informeren over het werkproces en de inhoud bij de uitvoering van VTH-taken onder de Omgevingswet. Ook over het onderwerp bodem vindt een basiskennissessie plaats. Daarin krijgt u een toelichting over de belangrijkste inhoudelijke veranderingen, de betekenis voor het VTH-proces en het ontvangen en afhandelen van aanvragen en meldingen van bodemactiviteiten. U kunt kiezen tussen deelname aan de sessie op woensdag 4 oktober of de sessie op donderdag 26 oktober. Op de website van de VNG leest u meer informatie over de basiskennissessie bodem en kunt u zich aanmelden.

Inregeltest voor meldingen via het DSO, ook voor bodem

Met de VTH inregeltest checkt u of uw VTH-software, in combinatie met het DSO-Landelijke Voorziening (LV) klaar is voor de Omgevingswet. In navolging van een generieke basistest, zijn nu ook vakinhoudelijke inregeltesten beschikbaar, waaronder ook voor bodem(activiteiten). Deze inregeltest voert u uit samen met uw softwareleverancier en onder begeleiding van een DSO-expert en/of Regionale Implementatiecoach Omgevingswet (RIO). De inregeltest bestaat uit een testpakket, testrobot, checklist en actielijst. Voor bodem is de inregeltest zeker voor omgevingsdiensten relevant. Meer informatie over de inregeltest en aanmelden staat op de website van de VNG.

Minimale acties bodem onder de Omgevingswet

Het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' van de VNG geeft aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen om te kunnen starten met werken volgens de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is ook Wegwijzer 21 de uitvoering van gedecentraliseerde bodemtaken. Daarnaast heeft de afdeling Bodem en Ondergrond van Rijkswaterstaat een uitgebreide Wegwijzer bodem in de Omgevingswet uitgebracht voor gemeenten en omgevingsdiensten. Ook interessant is het om de VTH netwerkbijeenkomsten over bodem en het DSO terug te kijken.