Bodem in beweging: Jaaroverzicht Rijkswaterstaat bodem en ondergrond 2022

Gepubliceerd 13 september 2023

In het jaaroverzicht van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond over 2022 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. Het jaaroverzicht publiceren wij voor het eerst in de vorm van een interactieve infographic.

Bodem in Beweging jaaroverzicht 2022

Belangrijke resultaten in 2022

Over de belangrijke resultaten zegt afdelingshoofd Gilbert Boerekamp: “Als ik terugdenk aan 2022, dan was het een jaar volop in Beweging en waarin we ons degelijk hebben voorbereid op de Omgevingswet. Met het InformatiePunt LeefOmgeving (IPLO) staan we klaar om de implementatie van deze omvangrijke wet te ondersteunen. De uitvoering van onze  wettelijke taken werd in 2022 gemoderniseerd en verder geautomatiseerd via de bouw en implementatie van een volledig nieuw zaaksysteem. Onze dienstverlening verbetert daarmee nóg verder. Aan vrijwel alle acties uit het Programma versterking bodemstelsel is opvolging gegeven. Klimaatadaptatie, grondwater, ondergrond én opkomende stoffen zoals bijvoorbeeld PFAS, vormen daarbij een steeds groter onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Maar het belangrijkste…onze klanten blijven ons waarderen voor de inhoudelijke kennis en dienstverlening met een gemiddelde score van 8,0. Daar doen we het voor!”