BoToVa webservice Omgevingswet-toetsen niet per 1 januari 2024 beschikbaar

Gepubliceerd 7 december 2023

Oplevering van de Omgevingswet-toetsen in BoToVa heeft vertraging opgelopen. Per 1 januari 2024 blijven de huidige toetsen in BoToVa beschikbaar, maar er zijn geen nieuwe Omgevingswet-toetsen beschikbaar. De huidige (oude wetgeving) toetsen kunt u blijven gebruiken, met de informatie uit de factsheet kan deze aangepast worden naar de Omgevingswet. De uitrol van Omgevingswet-toetsen naar productie vindt naar verwachting vóór 1 juli 2024 plaats.

Wij begrijpen dat dit uitstel tot teleurstelling zal leiden bij de gebruikers van uw applicatie. Wij hebben een factsheet gemaakt met de wijzigingen die volgen uit de Omgevingswet. Wij zullen nog een gedetailleerdere beschrijving maken van de consequenties van het niet tijdig beschikbaar zijn van de Omgevingswet-toetsen in BoToVa. De factsheet geeft in grote lijnen weer wat de wijzigingen zijn.

Welke gevolgen heeft dit uitstel voor de eindgebruiker?

  1. Het resultaat verkregen door uitvoeren van de huidige toetsen (die blijven gewoon actief) moet in rapportages ‘handmatig’ worden omgezet naar de kwaliteitsklassen zoals deze in de Omgevingswet worden gebruikt. Hiervoor kunt u de 2 tabellen gebruiken uit de factsheet.
  2. De nieuwe msPaf-normen voor de beoordeling geschiktheid van baggerspecie bij verspreiden op de landbodem zijn nog niet beschikbaar in BoToVa (T105).  Wij gaan hierover in overleg met de Unie van Waterschappen en laten de consequenties en gemaakte afspraken later weten.
  3. Aanpassing van de toetsregel voor de ontvangende bodem en waterbodem is nog niet doorgevoerd. In de factsheet is aangegeven wat de aanpassing zou zijn om een juiste toetsing te krijgen onder de Omgevingswet.
  4. Bepaling boven de interventiewaarde. De huidige toetsen binnen BoToVa geven weer of en welke stoffen boven de interventiewaarde zijn. Dit resultaat kan gebruikt worden om te bepalen of de MBA graven onder of boven interventiewaarde van toepassing is.