Extra onderhoud op het Havenstrand bij zandsuppletie Vlieland

Gepubliceerd 21 november 2023

Rijkswaterstaat is momenteel bezig om het strand van Vlieland te versterken met in totaal 1,5 miljoen m3 zand van de bodem van de Noordzee. De werkzaamheden op het Noordzeestrand worden naar verwachting in december 2023 afgerond. Dankzij dit onderhoud van het strand is het Waddeneiland weer goed beschermd tegen de zee.

Het extra zand is aangebracht op een deel van het Noordzeestrand en het strand bij de jachthaven, het havenstrand. Hier is in september 2023 een deel van het aangebrachte zand in zee is gezakt. Deze locatie wordt nu eerst aangevuld met zand uit het verderop gelegen ‘zanddepot’.

Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat hoe het strand naast de jachthaven voor de langere termijn goed onderhouden kan worden. De huidige vorm van onderhoud met behulp van zandsuppletie is lastig uitvoerbaar doordat het strand hier sterk slijt. Dit deel van het strand blijft daarom voorlopig afgesloten.

zandsuppletie vvlieland

Havenstrand Vlieland

Van de Noordzee naar de duinen

De strandsuppleties op Vlieland maken deel uit van het onderhoudsprogramma voor de Nederlandse kust. Rijkswaterstaat komt regelmatig terug op het eiland om de kust te onderhouden. Dat is nodig omdat de kust van Vlieland structureel zand verliest als gevolg van de sterke stroming door het zeegat tussen Vlieland en Terschelling.

Het zand voor dit onderhoud komt uit de Noordzeebodem op meer dan 10 km van de kust. Dit zand wordt afwisselend aangebracht op het strand of op de zeebodem, met als doel de kustlijn op zijn plaats te houden. In 2021 is er met een vooroeversuppletie al 1,6 miljoen m3 zand gestort op de Noordzeebodem, ten noordoosten van Vlieland. Dit zand verspreidt zich nu langzaam langs de kust en naar het strand.

Extra onderhoud havenstrand

In september 2023 is tijdens de suppletie een deel van het nieuw aangebrachte zand op het havenstrand in zee gezakt. Rijkswaterstaat laat daarom komende tijd periodiek extra zand aanbrengen. Dit zand komt uit een depot wat tijdens de suppletie al op het strand is aangelegd.

De inzet is erop gericht om de duinen te beschermen en om dit deel van het strand weer veilig open te kunnen stellen voor publiek. In overleg met de gemeente is besloten dat het Havenstrand voorlopig nog afgesloten blijft voor publiek en voertuigen.

Nader onderzoek toekomstig onderhoud

Het havenstrand op Vlieland is al langere tijd moeilijk te onderhouden. Door de aanwezigheid van een diepe geul dicht voor de kust verliest het strand relatief snel zand. In december 2022 vond daarnaast ook een zogenaamde oeverval plaats. Dit kan gebeuren als een oever te steil wordt.

Tijdens de uitvoering van de strandsuppletie gebeurde dit afgelopen september opnieuw. De oevervallen leverden geen gevaar op voor de waterveiligheid, maar belemmeren vooral de goede en veilige bereikbaarheid van het strand. Zonder aanvullende maatregelen kan niet uitgesloten worden dat dit opnieuw gebeurt.

Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat hoe de oever op de langere termijn duurzaam versterkt kan worden met een combinatie van het aanbrengen van stenen bestortingen en het aanbrengen van zand.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl