IPLO in de praktijk: ondergrondse kabels en leidingen

Gepubliceerd 1 september 2023

Wat betekent de komst van de Omgevingswet in de praktijk? Hebben de nieuwe regels invloed op mijn werk? In een nieuwe serie IPLO in de praktijk richten we ons op een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden, die zijn uitgewerkt op de IPLO-website. Als aftrap: ondergrondse kabels en leidingen.

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Het gaat om leidingen voor water, gas en olie. Maar ook om kabels voor onder meer elektriciteit en dataverkeer.

Bij bepaalde activiteiten in de bodem kunnen ondergrondse kabels en leidingen een risico opleveren voor de omgeving. In de Omgevingswet staan regels en instrumenten om dit te voorkomen of te beperken.

Omgevingsplan

Veel regels rondom kabels en leidingen in de bodem zijn straks opgenomen in het omgevingsplan van de gemeente. In eerste instantie is dat een tijdelijk omgevingsplan, dat tot stand komt via overgangsrecht vanuit de huidige wetgeving. Gemeenten hebben tot eind 2029 de tijd om een nieuw, definitief omgevingsplan te maken. Daarin kunnen zij nieuwe of andere eisen stellen aan kabels en leidingen.

Een voorbeeld: de regels over de werkzaamheden in de openbare ruimte bij de aanleg van nutsvoorzieningenkabels staan nu in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI). Deze regels moeten uiterlijk in 2029 in het omgevingsplan zijn opgenomen. De regels over telecomkabels blijven echter in de APV of AVOI staan. De reden hiervoor is dat deze regels uitputtend zijn geregeld in de Telecommunicatiewet.

Via het omgevingsplan of een omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit worden nieuwe ondergrondse kabels en leidingen op een locatie toegelaten. Lees meer over hoe dat in z'n werk gaat op de pagina Toelaten kabels en leidingen op een locatie.

Bal en Bbl

Daarnaast staan er algemene rijksregels over kabels en leidingen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Zo staan er in het Bal bijvoorbeeld regels over het graven in de bodem en regels over het graven in bepaalde specifieke gebieden. En biedt het Bbl bijvoorbeeld duidelijkheid over welke buis- en leidingstelsels geen vergunning voor de bouwactiviteit en omgevingsplanactiviteit nodig hebben.

Meer over alle regels onder de nieuwe Omgevingswet is te vinden op de pagina over de regels voor aanleg van ondergrondse kabels en leidingen.

Meer lezen

Wilt u meer weten over wat er verandert en wat er hetzelfde blijft onder de Omgevingswet op het gebied van kabels en leidingen? Neem dan eens een kijkje op de startpagina Praktijksituatie Ondergrondse kabels en leidingen.