Kamerbrief over PFAS (7 maart 2023)

Gepubliceerd 9 maart 2023

Op 7 maart is een kamerbrief verstuurd over PFAS. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen, beiden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, informeren daarmee de Tweede Kamer over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het Commissiedebat PFAS op 2 februari 2023.

De kamerbrief gaat over de volgende onderwerpen:

  • het juridische kader voor een nationaal lozingsverbod voor PFAS op oppervlaktewater
  • signalen over de vermeende stort van PFAS-houdende grond in de Noordzee
  • de opvolging van een eerdere motie over PFAS-aandachtslocaties (locaties met de verdenking van een bodemverontreiniging op PFAS)
  • mogelijkheden van een overzicht van PFAS-emissies in lozingsvergunningen