Monitoringsrapportage vijf Rijkswaterstaatswerken waarin thermisch gereinigde grond is toegepast aangeboden aan de Tweede Kamer

Gepubliceerd 24 oktober 2023

Een jaar lang monitorde Rijkswaterstaat vijf werken waarin Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is toegepast . Elk kwartaal is het grondwater en oppervlaktewater bemonsterd en geanalyseerd op TGG relevante stoffen. Het bijbehorende rapport is afgelopen week aan de Tweede kamer aangeboden.

De rapportage gaat over de werken:

  1. A4 Omlegging Steenbergen, deellocaties Zeelandweg-Oost en Triangel
  2. A5 Westrandweg Amsterdam, deellocaties vak E en C
  3. De Kleine Zaag, Krimpen a/d Lek
  4. A2 Rondweg Den Bosch
  5. A7 Hoorn afrit 9

Meetresultaten

Ter plaatse van twee meetnetten, de A5 Vak C en A2 rondweg Den Bosch, is geen invloed naar de omgeving aangetoond. Uit de meetresultaten van de monitoring van de andere vijf meetnetten volgt het beeld dat er indicaties zijn voor verspreiding naar de omgeving.

Er zijn plaatselijk wel interventiewaarde overschrijdingen, maar het is niet aannemelijk dat deze te herleiden zijn aan de toepassing met TGG. Ook is het niet aantoonbaar dat de overschrijdingen van streefwaarden veroorzaakt worden door de TGG-toepassing.

Vervolgonderzoek

Rijkswaterstaat gebruikt de bevindingen en adviezen om door te gaan met het monitoren en daarbij de dataset uit te breiden. De vervolgmonitoring wordt in de periode zomer 2023 tot eind 2025 uitgevoerd.

Meer weten?

De kamerbrief, de volledige rapportage en andere relevante documenten zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

(bron: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)