NEN normen voor bodemonderzoek aangepast aan de Omgevingswet

Gepubliceerd 25 oktober 2023

Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) heeft de normen voor bodemonderzoek op de landbodem en waterbodem aangepast aan de Omgevingswet. Het gaat om de normen voor vooronderzoek en bodemonderzoek van de waterbodem (NEN 5717 en NEN 5720). En de normen voor vooronderzoek en bodemonderzoek van de landbodem (NEN 5725, NEN 5740 en NTA 5755).

Nieuwe normen voor gebruik onder de Omgevingswet

Het NEN heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan de aanpassing van de normen voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van de land- en waterbodem. De NEN normen zijn hiermee in lijn met de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet.

Het gaat om de volgende vijf NEN normen:

  • NEN 5717:2023 Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5720:2023 Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
  • NEN 5725:2023: Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5740:2023 Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond;
  • NTA 5755:2022 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging.

Naast aanpassingen aan de Omgevingswet zijn ook nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd. Dit is verder toegelicht in het nieuwsbericht van het NEN: Normen voor de strategie voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van land- en waterbodem herzien. De nieuwe NEN normen zelf kunt u gratis bekijken via het webportaal van NEN connect. In december 2023 verzorgt NEN twee webinars om u nader te informeren.

Aanpassing van de regelgeving

De nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet gaat naar de nieuw vastgestelde NEN normen verwijzen. Dit gebeurt via een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit 2022. Vanaf 1 januari 2024 maakt u daarom bij bodemonderzoek gebruik van de gewijzigde NEN normen. Tot 1 januari 2024 maakt u nog gebruik van de nu nog geldende versies van de normen. Bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen ook onder de Omgevingswet nog gebruikt worden mits voldoende actueel en representatief.

Meer informatie over de regels voor bodemonderzoek

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving kunt u meer informatie vinden over de regelgeving voor (water)bodemonderzoek onder de Omgevingswet:

Bron: www.nen.nl