Publieke consultatie Milieuhygiënisch bodemonderzoek van de BRO

Gepubliceerd 3 juli 2023

Op woensdag 5 juli 2023 start de publieke consultatie voor de catalogus Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD). Deze consultatie is de eerste voor het domein Milieukwaliteit van de BRO. De catalogus gaat alleen over de bestaande (IMBRO/A) gegevens. We doen de bestaande gegevens als eerste, omdat we verwachten dat hier de grootste (her)gebruikswaarde ligt. De consultatie loopt tot en met 30 augustus 2023. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Met een milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt op een locatie de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in de bodem onderzocht. In dit registratieobject gaat het om onderzoek naar de kwaliteit van landbodem en drogere oevergebieden en om grondwater.  Daarbij wordt een eventuele aard van de verontreiniging bepaald: welke stoffen komen voor in hogere concentraties dan de natuurlijke achtergrondwaarde? Ook wordt de mate van de verontreiniging bepaald: hoe verhouden de gemeten concentraties zich tot het toegestane gehalte op basis van een landelijk of lokaal normenkader?

Workshop

Op donderdag 6 juli (14.00-15.00) lichten we tijdens de Sprintreview de catalogus toe en geven we aan hoe je kunt reageren. Lees ook de uitnodiging voor deze workshop.

Geef je mening

De consultatie van catalogus loopt van 5 juli tot en met 30 augustus 2023. Aan gebruikers vragen we om kritisch te kijken of de bestaande gegevens uit bodeminformatiesystemen goed in deze standaard zijn gevat. Maar ook of gegevens goed (her)bruikbaar zijn voor werkprocessen. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals er straks vanuit de ministeriële regeling naar verwezen wordt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Op de pagina's over de publieke consultaties vind je vanaf 5 juli a.s. het formulier voor de publieke consultatie. (bron: www.basisregistratieondergrond.nl)