Start onderhoud bodembescherming stuw Belfeld

Gepubliceerd 24 oktober 2023

Maandag 16 oktober 2023 zijn we gestart met onderhoud aan de bodembescherming bij stuw Belfeld. Het werk wordt voornamelijk vanaf een kraanschip uitgevoerd.

Onderhoud bodembescherming stuw Belfeld

Stuw Belfeld Foto: © Flying Eye

Hinder

De werkzaamheden leveren geen hinder op voor de scheepvaart en duren ongeveer 2 weken. In verband met bouwverkeer voor met name de aanvoer van beton zullen er borden bij het fietspad in de buurt staan, en is er op een aantal momenten verkeersregelaars aanwezig.

Waarom is onderhoud aan de bodembescherming nodig?

Bij een stuw overbrugt het water een hoogteverschil. Op die plek komt het water met kracht op de bodem van de rivier. Deze kan daardoor uitslijten. Om de bodem te beschermen hebben we maatregelen getroffen, onder meer door middel van beton en stenen. Die beschermlaag slijt en moet onderhouden worden om de bodem voldoende bescherming te blijven bieden.

De werkzaamheden maken deel uit van het groot onderhoud dat aan de stuwen Linne, Roermond, Sambeek en Belfeld wordt uitgevoerd. Mourik Infra voert deze werkzaamheden uit.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

We werken continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Toch zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl