Webinar overgangsrecht bodemsaneringen op 14 december

Gepubliceerd 29 november 2023

Op 14 december 2023 van 9:30 tot 11:00 uur organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een webinar voor overheden over het overgangsrecht van lopende bodemsaneringen.

Dit webinar zou eerst plaatsvinden op 30 november, maar is vanwege omstandigheden verplaatst. De deelnemers zijn hierover reeds geïnformeerd.

De focus van het webinar is op artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem. Het hoofddoel van dit webinar is om bevoegde overheden te informeren over hoe het overgangsrecht uit artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem volgens IenW als medewetgever uitgelegd moet worden.

Dit webinar is eerder aangekondigd in de brief die begin oktober naar alle provincies en gemeenten is toegestuurd. Met dit webinar geeft het ministerie nog een nadere verduidelijking van hetgeen in de brief is toegelicht.

Het webinar richt zich op provincies, gemeenten en omgevingsdiensten en zal de volgende onderwerpen behandelen:

  • context van het overgangsrecht
  • algemene toelichting op het overgangsrecht en uitleg van artikel 3.1 Aanvullingswet bodem
  • voorbeeldsituaties

U kunt zich aanmelden voor het webinar via het aanmeldformulier.

Het webinar staat na 14 december online op de IPLO-website.

Voor vragen over het webinar kunt u mailen naar: overgangsrechtWbb@congresbureau.nl