Actuele informatie voortaan op iplo.nl

Gepubliceerd 1 januari 2024

De Omgevingswet is in werking getreden. Voor alle actuele informatie over de Omgevingswet en regelgeving over de leefomgeving kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

U vindt voortaan alle actuele informatie op de website iplo.nl. Daar kunt u ook vragen stellen aan de experts. Het zijn dezelfde experts van Bodem+ die u de informatie geven die u nodig heeft bij uw werk met de Omgevingswet. Daarnaast kunt u bij hen nog steeds terecht met alle vragen over bodemsanering, -bescherming, -beheer en -energie voor een duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond. Ook geven zij uitleg over hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie.

De website van Bodem+ zal niet meer worden bijgewerkt. Wel kunt u nog gebruik maken van deze site voor benodigde informatie bij het toepassen van overgangsrecht.

Via het Omgevingsloket kan iedereen vanaf 1 januari 2024 zaken regelen onder de Omgevingwet, zoals het aanvragen van vergunningen en het verrichten van meldingen.