Publicaties programma duurzame gebiedsontwikkeling

Veel gebiedsontwikkelingen lopen vast in de stapeling van ambities, bestuurlijke complexiteit, verschotting in wet- en regelgeving of knellende busineness cases. Nieuwe sleutelbegrippen zijn waardetoevoeging in duurzame verdienmodellen, bottom-up processen, organische ontwikkelen en het creëren van ruimte in wet- en regelgeving. Maar wat betekent het en hoe breng je dat dan in de praktijk?

Platform DGO

Het Platform DGO is actief geweest van september 2010 tot oktober 2013. Rijkswaterstaat Leefomgeving maakte deel uit van het Platform DGO, waarin zo'n 25 'captains of sustainable development' uit het bedrijfsleven, onderzoek / onderwijs en decentrale overheid hun kennis en praktijkervaring bundelen om de transitie naar een wérkelijk duurzame gebiedsontwikkeling te versterken en versnellen.

Programma duurzame gebiedsontwikkeling

Het programma DGO beoogde een extra impuls voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling. Binnen de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) bundelden diverse programma's van Rijkswaterstaat Leefomgeving hun kennis en kunde waar het gaat om de gebiedsontwikkelingspraktijk. Door de interactie tussen programma’s rond bodem, energie, mobiliteit/bereikbaarheid, ruimte, water, veiligheid en geluid met het kenniscentrum Infomil en Leren voor Duurzame Ontwikkeling, kwamen nieuwe oplossingsrichtingen binnen bereik.

Gebiedsontwikkeling in de praktijk

In 2011 zijn acht gebiedsontwikkelingspraktijken met 'Praktijkateliers' ondersteund. Rijkswaterstaat Leefomgeving volgde deze acht gebieden bij het realiseren van duurzame ambities in de praktijk. Tegen welke vraagstukken liepen ze op? Hoe zijn ze daarmee omgegaan en welke oplossingen worden dan gevonden? Zie hieronder de belangrijkste resultaten.

Publicaties en instrumenten

  • De eindpublicatie van het platform DGO: Crisis creëert ruimte; een transitieprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling;
  • De publicaties 'Toekomstwaarde Nu!' laten zien dat meerdere actoren belang hebben bij de meerwaarde van een hoge kwaliteit van gebiedsontwikkeling – en dat zij er ook in willen investeren.
  • De Grex+ module is een verdere uitwerking van één van de Toekomtwaarde Nu!-instrumenten. Deze webbased tool met de duurzame maatregelen energie, sanitatie en groen is in opdracht van Agentschap NL ontwikkeld door Strategis (specialist in GISmodellen en ontwikkelaar van de veelgebruikte Gebiedsontwikkelaar) en laat de samenhang zien tussen de verschillende financiele gebiedsstromen GREX, VEX en BEX;
  • GPR Stedenbouw is een aanvulling op GPR Gebouw en biedt de gebruiker inzicht in de aspecten van duurzaamheid én duurzaamheidprestaties van een nieuw stedenbouwkundig plan of van de herstructurering van een bestaand gebied. Het instrument is geschikt voor gemeenten, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en anderen die zich verdiepen in de duurzaamheid van stedenbouw. GPR Stedenbouw brengt de belangrijkste thema's in beeld: energie, ruimtelijke inrichting, gezondheid, gebruikswaarde en toekomstwaarde. De resultaten van de keuzes worden voor iedereen, ook voor eindgebruikers (bewoners) op een begrijpelijke wijze getoond.
  • In de najaarseditie 2012 van de krant Duurzame Gebiedsontwikkeling staat van alles over de werkconferentie 'Crisis Creëert Ruimte' van het Platform DGO. Hoe ze de leegstand van kantoren tackelen, nieuwe prikkelende visies van Young professionals op het gebiedsontwikkelingsvraagstuk in Nobelhorst Almere en de Vierhavens Rotterdam. Stadslandbouw gaat wortelen en de visie van Thomas Rau op nieuwe woondiensten: