De voorgeschiedenis

20110620_3416_436_200

Proces

Op 4 januari 2008 heeft minister Cramer een brief aan de Tweede Kamer aangeboden over het onderwerp bodemsanering. Deze brief vormt het uitgangspunt voor de herziening van de doelstellingen en afspraken in het bodembeleid. In de brief spreekt ze haar wens uit om gezamenlijk met de decentrale overheden af te spreken prioriteit te leggen bij de aanpak van locaties waarbij sprake is van risico’s op het gebied van gezondheid, ecologie en verspreiding van ernstige grondwaterverontreiniging.

Intentieverklaring

Op 21 mei 2008 is tijdens een bestuurdersconferentie de grondslag gelegd voor de herontwikkeling van het bodembeleid. Op deze datum is een intentieverklaring getekend tussen VROM, IPO en VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Het bodemconvenant is een verdere uitwerking van deze intenties.

Downloads