Verslag Visualisatie ondergrond voor omgevingsvisie en -plan 14-5-2018

Het maken van een omgevingsvisie vraagt om een gedegen voorbereiding, waarin vragen beantwoord moeten worden als: wat willen we, wat hebben we, wat willen we beschermen of verbeteren, wat zijn bedreigingen voor huidige en toekomstige functies? De maatschappelijke behoeften waaraan voldaan moet worden en de maatschappelijke opgaven die moeten worden opgepakt zijn daarbij leidend.

Visualisatie kan helpen bij zowel de totstandkoming van de Omgevingsvisie en het –plan, als bij het uitdragen van het eindproduct (de visie / het plan zelf). De afgelopen tijd hebben we met diverse ervaringsdeskundigen gewerkt aan het beantwoorden van de volgende kennisvraag van het UP Bodem en Ondergrond:
Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en -plan?

Het gaat hierbij niet om het aanbodgestuurd neerzetten van bodem- en ondergronddata op een kaart, maar om het achterhalen wat de vraag nu is tijdens het tot stand komen van de omgevingsvisie en het -plan en wat wordt beoogd met het eindproduct (vraaggestuurd).

De bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst hebben we met de 60 deelnemers vanuit overheid en bedrijfsleven besproken wat onze zoektocht naar antwoorden heeft opgeleverd, maar daarnaast was er de ruimte om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Zie ook