Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa)

gronddepot MG 5200

Afvalstoffen worden doorgaans nuttig toegepast of verbrand en mogen meestal niet worden gestort. Voor een aantal afvalstoffen geldt een stortverbod, vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).

Ontheffing stortverbod voor te storten grond

Sinds 1996 geldt een stortverbod voor ernstig verontreinigde grond. Dit verbod is vanaf 1 januari 2013 uitgebreid naar alle grond. Voor te storten grond moet u een ontheffing aanvragen voor dit stortverbod. Voor deze wettelijke taak is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als het bevoegde orgaan. Bodem+ behandelt in mandaat de aanvragen om verklaringen van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond.