Memo Bestuurlijke vaststelling regionaal bodembeleid

In dit memo zijn de stappen beschreven om te komen tot bestuurlijke vaststelling van generiek en gebiedsspecifiek bodembeleid voor landbodems. Ook wordt belicht welke bevoegdheden de raad aan het college kan overdragen.