Ken uw bodemkwaliteit

de risico's inzichtelijk

Rapport

Dit rapport geeft een overzicht van de onderbouwing van alle normen en beoordelingssystemen voor de chemische kwaliteit van bodem, waterbodem, grond en bagger. Het gaat om de normen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit, de Circulaire bodemsanering 2006 en de Circulaire sanering waterbodems 2007.

Nooit eerder is een dergelijk compleet overzicht gepresenteerd. U kunt dit als een mijlpaal beschouwen op weg naar een overzichtelijk en consistent normenstelsel voor zowel de land- als de waterbodem.

Downloads