Visualisatie bodemmaatregelen

Hoe vertaalt u data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie en kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en -plan?

Aanbevelingen

'De vraag welke data je nodig hebt voor de Omgevingswet is een zodanig grote klus dat daarnaast de vraag hoe je goed kunt visualiseren veel werk is', verzuchtte een van de mensen die we hebben gesproken. Maar visualisatie wordt daarnaast ook gezien als een zeer effectief middel om de ondergrond een plaats te geven in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan bij het tot stand komen hiervan en bij het uitdragen van de Omgevingsvisie en het -plan zelf.

Wissel uit

Er zijn veel verschillende manieren om visualisatie in te zetten. Er is niet 1 goede manier. Een duidelijke aanbeveling is: Kijk om u heen en leer. Elke overheidsorganisatie heeft zijn eigen kenmerken en unieke eigenschappen. Ga shoppen. Weet wie waar goed in is en gebruik best practices. Gebruik intermediaire organisaties zoals de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond en “Programma aan de slag met de Omgevingswet” om uw successen in de etalage te zetten en andersom; informeer hoe anderen het doen. Kijk ook eens hoe partijen buiten de bodemsector met de Omgevingswet, visualisatie en informatiebeheer om gaan, zoals de waterwereld en de geo-informatiewereld. U moet successen en pilots delen. Anders weten mensen niet wat allemaal mogelijk is. Er werd in de eindsessie een suggestie gedaan om alle gemaakte visualisaties tot nu toe bij elkaar te verzamelen als een soort “beeldbank”.

Zoek elkaar op: Markt, kennis en overheid hebben elkaar nodig

Besef dat marktpartijen vanuit hun eigen belang overheden kunnen helpen bij sommige vraagstukken (Kader 4.1). Zo zijn er tal van voorbeelden waarbij marktpartijen met behulp van open data, geweldige apps hebben ontwikkeld voor burgers of andere doelgroepen. Er is ook veel data en informatie bij private partijen die zeer nuttig is bij het opstellen van een omgevingsvisie, zoals ouderdom/vervanging van gasleidingen. Ook is het van belang dat we de juiste kennis meenemen in de afwegingen die we moeten gaan maken. Veel kennis is er, of wordt ontwikkeld, maar is niet altijd bekend bij de partijen. Zoek elkaar ook op dit punt op. Uit de eindsessie kwam nog de opmerking dat bij het opstellen van de omgevingsvisies vanuit de gemeenten de vraag kwam wanneer men specifieke vakinhoudelijke kennis moet inschakelen. De Omgevingsvisies zijn heel breed wat onderwerpen betreft en men heeft niet altijd de juiste expertise in huis. Wanneer is zelf een onderzoek uitzoeken genoeg en wanneer is er meer expertise nodig? Hiervoor heeft men behoefte aan meer sturing / handvatten.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond