Midterm reviews convenant Bodem en Ondergrond

Midterm review 2018 convenant Bodem en Ondergrond

Tussenbalans convenant Bodem en ondergrond (najaar van 2018) om te bezien of de convenantspartijen op schema liggen, mede met het oog op de wijziging van de wetgeving, in-casu de Omgevingswet (Ow). Afspraak in artikel 17.6 van het convenant.

Midterm review 2013 Bodemconvenant

Tweede evaluatie, uitgevoerd in 2013. De hoofdconclusie van het evaluatierapport is dat de er flinke stappen zijn gezet om het bodembeleid naar een volgend niveau te tillen. De focus ligt daarbij op twee elementen: de aanpak van spoedlocaties en de transitie naar een bodemontwikkelingsbeleid. De doelen zijn haalbaar maar nu doorpakken en uitvoeren is cruciaal.

Midterm review 2011 bodemconvenant

Midterm review 2011 van het convenant bodemontwikkelingsbeleid. Deze geeft zicht op de voortgang van het behalen van de ambities of doelen van het convenant.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond