Nieuw netwerk geeft energie

Gepubliceerd 13 juni 2014
De ervaring leert dat het persoonlijk contact met mensen die werkzaam zijn in verschillende vakgebieden rond het thema ondergrond, meerwaarde heeft. Dat verklaart ook het relatief grote aantal netwerken. Het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant wilde van dit positieve aspect gebruik maken en stuurde een uitnodiging aan vrouwen die op eniger wijze actief zijn in of met de ondergrond voor een netwerkbijeenkomst in de vorm van een 'high tea'. Dit bleek een schot in de roos gezien het enthousiasme van de deelneemsters en de wens om aan dit netwerk een vervolg te geven.

Vrouwen werkzaam in verschillende beleidsvelden, waaronder ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur en de ondergrond gingen tijdens de high tea enthousiast met elkaar in gesprek. Er was geen complexe agenda voor deze bijeenkomst maar de pure nieuwsgierigheid en interesse in elkaar maakte dat elke deelneemster iets kon halen en brengen. Ook werden er nieuwe contacten gelegd.

Tijdens deze eerste bijeenkomst was duidelijk dat deze vorm van netwerken goed werd beoordeeld. Daarom komt er ook zeker een vervolg. De bedoeling van dit vrouwen-netwerk is dat het een startpunt voor vrouwen is om van hieruit ook weer een netwerk op te zetten. Als dit voldoende lukt, is het mogelijk dat dit netwerk zijn werk heeft gedaan en ophoudt te bestaan. Zo ver is het nog lang niet en geeft het vrouwen-netwerk-ondergrond voor de deelnemers energie. Wil je op de hoogte blijven of meer informatie, neem gerust contact op met een van de organisatoren: Irma Kerkhof: irma.kerkhof@rws.nl.


Zie ook