Vernieuwde bodemvizier, de Routeplanner, wijst de weg naar het juiste instrument

Gepubliceerd 20 oktober 2016

De zoekmachine BodemVizier is verbeterd met een nieuwe grafische zoekingang en een herstructurering van de bestaande ingang voor uitgebreid zoeken.
BodemVizier heeft als doel om de meest relevante instrumenten en informatie voor professionals op het gebied van (water)bodem(beheer), ondergrond en gebieds- of stedelijke (her)ontwikkeling te selecteren.

Aanleiding

Nederland staat voor grote en complexe opgaven op het gebied van klimaat, (zoet) water en ruimtelijke inrichting. De bodem en ondergrond (inclusief het grondwater), waarvan het gebruik intensiveert, spelen in verschillende maatschappelijke opgaven een betekenisvolle rol, zowel om uitdagingen te voorkomen als het oppakken ervan. Er zijn veel instrumenten voor bodem, ondergrond en (ruimtelijke) opgaven en dat is goed nieuws want ze kunnen ons helpen bij ons werk. Zo kunnen instrumenten een rol spelen bij bewustwording, samenbrengen van actoren, verzamelen data en informatie en maken van afwegingen. De voordelen liggen niet alleen op het gebied van betere samenwerking tussen de verschillende werkvelden en actoren, maar vooral ook in het vroegtijdig signaleren van functies en kansen die elkaar kunnen versterken het meekoppelen van verschillende ambities en/of opgaven.

Maar... wie neemt het initiatief om instrumenten te gaan gebruiken? Hoe vind je het juiste instrument? Wat levert het gebruik op? Een hamer bouwt geen huis, maar de timmerman (expert) heeft hem wel nodig bij het bouwen. Zo heeft de (ondergrond)expert ook de juiste instrumenten nodig om te komen tot duurzame aanpak van de opgaven nu en in de toekomst. Daarom zijn instrumenten, net als de hamer bij de timmerman, onmisbaar in ons werk.

Het Corporate Innovatie Programma (cluster Ruimte en Duurzaamheid) van RWS (Rijkswaterstaat) constateerde dat veel van de beschikbare instrumenten weinig gebruikt worden. Instrumenten vertalen data naar informatie voor een bepaald gebruik en moeten daarbij dus aansluiten. Het is daarom zaak dat de juiste instrumenten op de juiste manier worden gebruikt, voor de specifieke opgave waarvoor ze ontwikkeld zijn. Daarom is het van belang dat gebruikers instrumenten die aansluiten bij hun specifieke ambitie of opgave makkelijk kunnen identificeren. Hiervoor is door Deltares en Bodem+, de Routeplanner ontwikkeld. De Routeplanner bevat zo’n 260 instrumenten die allemaal zorgvuldig zijn bekeken en ingedeeld. Via geavanceerd zoeken vindt u snel en overzichtelijk de meest relevante informatie en instrumenten. De (maatschappelijke) opgaven vormen daarbij de hoofdingang. Vervolgens wordt u aan de hand van specifieke activiteiten (handelingen) doorverwezen naar de best passende instrumenten.

Ervaring met de Routeplanner Nora de Klein (RUD Drenthe)

Hoogeveen: entree kan uitnodigenderIn Hoogeveen wil men een integrale oplossing voor een aantal knelpunten in zowel de boven- als ondergrond. Gebiedsgericht grondwaterbeheer wordt ingezet voor de grondwaterverontreinigingen. Voor de verbinding van de ondergrondse- en bovengrondse problematiek werd gezocht naar bruikbare instrumenten. De inzet van instrumenten stimuleert dat er direct wel breder gekeken wordt, vanuit de overtuiging dat kansrijke oplossingen (ook financieel) vaak te vinden zijn in combinatie met andere maatschappelijke opgaven.

De veelheid aan instrumenten werkt echter ontmoedigend, waardoor de neiging ontstaat het wiel nóg maar eens uit vinden. Gevolg: nóg meer instrumenten, nóg meer wildgroei.

Hoogeveen: toepassing groen dakDe nu aangebrachte ordening in instrumenten maakt het veel eenvoudiger om op de situatie passende instrumenten te vinden. Pluspunt daarbij is dat ook het instrument voor de vervolgstappen eenvoudiger gevonden wordt en instrumenten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. In Hoogeveen heeft dit tot een thema-overstijgende en creatieve oplossing geleid voor wateroverlast, bodemverontreiniging en stedelijke ontwikkeling.

Instrumenten

We onderscheiden instrumenten om te: Lezen (Beleidsdocument, Handreiking, handleiding, handboek, Kennissite, Praktijkvoorbeeld, Rapport), Rekenen (Afweging(smodel), Beslissing ondersteunend systeem, Validatieservice), Tonen (Data en informatie, Game, GIS), of die aangeven hoe je iets moet Uitvoeren (Leidraad/richtlijn, Methode, Normdocument, Processchema, Quick Scan).


www.bodemvizier.nl

Bodembreed 29-11-2016, Utrecht

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van instrumenten, wilt u uw ervaring delen of ervaringen van anderen horen? Dan bent u van harte uitgenodigd om sessie 9.2 “Plannen met de ondergrond, op zoek naar het juiste instrument!” bij te wonen op Bodembreed. Tijdens deze sessie bespreken we met de aanwezigen hoe instrumenten te vinden zijn. Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat instrumenten nu in de praktijk bijdragen. We sluiten af met een discussie hoe we instrumenten specifieker kunnen kiezen (criteria) en welke meerwaarde we zien.